HASTANELER - UOSSM Turkey

HASTANELER VE TRAVMA MERKEZLERİ

Suriye'deki hastaneleri krizden etkilenen Suriye halkına gerekli acil tıbbi yardım ve sağlık hizmetleri sunabilmeleri için destekliyoruz.

Suriye'de birçok bölgenin kuşatma altında olmasıyla birlikte üç yılı aşkın devam eden bu durum kuşkusuz, ulaşım güçlüğüne ve fiyat enflasyonuna sebebiyet vermektedir. Yaşanan dramın büyümesinde maalesef, kuşatılmış veya tehlikeli bölgelerde faaliyet göstermekte zorlanan pek çok uluslararası organizasyonun isteksizliklerinin tıbbi projelerin finansmanında kesintiler yaşanmasına neden olması da etken olmuştur.

Hastaneler ve tıbbi tesisler birçok yerde sağlık hizmetlerinin sağlanmasının kısmen ya da tamamen durdurulmasına, sağlık personelinin hayatını kaybetmesine, hastaların güvenli bölgelere sevk edilememesine sebebiyet veren tarihte eşi görülmemiş derecede vahim sistematik hedeflenme ve bombalama olaylarına tanık oldu.

UOSSM'nin son üç yıldaki çalışmalarının %76'sı, sağlık sektörünü etkinleştirmek, yeniden inşa etmek ve güçlendirmek için aşağıdaki projeleri kapsamaktadır.

Tıbbi İlaç ve Malzemeler Tedariki

Kuşatılmış ve ulaşılması güç bölgeler de dahil olmak üzere Suriye'deki tıbbi tesislerin ihtiyaçları, 2013 yılından bu yana farklı tıbbi tesislerde UOSSM tarafından başlatılan bir veri toplama sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu çalışma, UOSSM'in bahsekonu tıbbi tesislerde ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve maddi desteği belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu itibarla, 2015 yılında 120'den fazla hastaneye ve 200 tıbbi tesise 13.000.000 ABD Doları değerinde ilaç ve tıbbi sarf malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Hastanelerin ve Ameliyat Sonrası Merkezlerin Desteklenmesi

Hastanelerin desteklenmesi UOSSM için en önemli önceliklerinden biri kabul edilmektedir. Suriye'deki krizin başlangıcından bu yana, krizden olumsuz etkilenen hastaneleri ayakta tutabilmek ve zarar görenleri yeniden inşa etmek için fon tahsis edilmiştir. Suriye'nin Kuzey bölgesinde bulunan UOSSM Bab El Hava Hastanesi, El Bernas Hastanesi, Sarmada Hastanesi ve Reyhanlı'da bulunan sağlık merkezi tamamıyla desteklenmiştir.

 

TEMEL PROJELERİMİZ OLAN HASTANELER VE ACİL YARDIM

 

UOSSM Bab El Hava Hastanesi (BHH)

UOSSM'nin başlıca girişimlerinden ilki, 2012 yılının sonunda ilk operasyonlarını başlatan ve şu anda Kuzey Suriye'deki en büyük acil servis ve uzmanlık sevk hastanesi olarak kabul edilen Bab Al-Hawa Hastanesi'nin (BHH) kurulmasıdır.

Altı tane ameliyathanesi, yetişkin ve çocuk Yoğun Bakım Üniteleri (ICU) ve özel poliklinik bölümleri ile BHH, acil triyaj ve ilk müdahale ameliyatı yapma kapasitesine sahip olan, birçok özel ameliyatı gerçekleştirebilen ve ayda binlerce kişiye özel sağlık hizmeti sunan tam teşekküllü bir hastanedir.

Bab El Hava Hastanesi, diyaliz, ayaktan kardiyoloji, kolonoskopi, vasküler, ortopedik, nörolojik, ürolojik, oftalmik, maksillofasiyal, E.N.T, çocuk cerrahisi ve tıbbi bakım da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede tıbbi ve cerrahi hizmetler sunmaktadır. Mücavir hastanelere ve tıbbi tesislere ayda bir farklı kan bileşenleri ile 1000 kan poşeti üretme kapasitesine sahip bölgedeki en büyük kan bankası olan BHH, yine ayda 900'den fazla büyük ameliyatı gerçekleştirmekte ve 10.000 hastaya tıbbi hizmet sunmaktadır.

 

El Bernas Doğum Hastanesi

UOSSM, genel cerrahi ile birlikte obstetrik/Jinekolojik ve Pediatri hizmetleri vermekte olan Kuzey Suriye'deki El Bernas Hastanesini desteklemektedir. Mezkur hastane 2015 yılında 37.813 hastaya hizmet vermiş, doğum hanesinde ise 1200'ü sezaryen olmak üzere toplam 2430 doğum gerçekleşmiştir.

 

UOSSM Rehabilitasyon Merkezleri

  • Reyhanlı Sağlık Merkezi:

UOSSM’in Türkiye'deki önemli projelerinin başında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi gelmektedir. Haziran 2012'den bu yana, ayakta tedavi (poliklinik ve ayakta tedavi bölümleri (Ob / Gyn, Ortopedi, Çocuk, Genel Tıp ve Psiko-Sosyal Destek) başta olmak üzere var olan hizmetlerini genişleterek ameliyat sonrası bakım, fizik tedavi, psikoterapi, medikal terapi, omurilik yaralanmalarına ürolojik bakım, radyoloji ve kardiyak ekografi hizmetleri sunmaktadır.

Reyhanlı'da 130.000'den fazla Suriyeli mülteciye ücretsiz sağlık hizmetleri sağlamakta olan merkez, sadece 2015 yılında 50.000’den fazla hastaya ücret talep etmeden hizmet sundu.

  • Sarmada Ameliyat Sonrası Merkez

Sarmada Sağlık Merkezi, Suriye'de Idlib kırsalında bulunmaktadır ve 2014 yılı sonunda kurulmuştur. UOSSM'in yönetimi ve denetimi altında faaliyet gösteren merkez, 60 yatak kapasitesi ile çatışmalarda yaralanan sivillere ilk yardım, basit ameliyat ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Yara tedavisi, fizik tedavi ve psikoterapi diğer sağlık hizmetleri ile birlikte sağlanmaktadır. Ameliyattan çıkan hastaların kahir ekseriyeti UOSSM Bab El Hava Hastanesine sevkedilmektedir.

Sarmada Sağlık Merkezinde hastalara günde üç öğün yemek verilen toplam beş hasta odası bulunmaktadır.

 

Tıbbi Malzemelerinin Dağıtımı

UOSSM'in en köklü faaliyetlerinin başında Suriye genelinde tıbbi cihazların, malzemelerin ve ilaçların sağlık noktalarına ve hastanelere dağıtımı gelmektedir. Toplam tıbbi malzeme bütçesi 8 Milyon ABD Dolarını aşan UOSSM, geçen yıl Suriye genelinde 120'den fazla hastaneye ve 200'den fazla tıbbi noktaya tıbbi sarf malzemesi dağıttı. Kuzey Suriye'de tıbbi sarf malzemelerinin %65'inden fazlası UOSSM tarafından karşılanmaktadır.

 

Elektronik Tıbbi Kayıt Sistemi

Suriye'deki sağlık sisteminin çökmesi ile birlikte, UOSSM, 2013 yılında, Bab El Hava Hastanesi dahil olmak üzere, krizden etkilenen birçok hastanede, o zamanlar başka hiçbir sistem olmadığından ilk elektronik veri toplama sistemini kullanıma sundu.

Tamamen yeniden tasarlanmış kodlama usulü ile bu sistem, farklı hastanelere tıbbi yardımın etkin ve verimli bir şekilde verilmesi için değerli bir bilgi kaynağı sağlamaktadır. Buna ek olarak, EMR sistemi, yerleşik değişkenleri ile araştırma ve kalite iyileştirme amaçları için de kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bahsekonu sistem, UOSSM Hastane Destek Girişimi'nin temelidir ve sürdürülebilir kalitede cerrahi faaliyetlerin ifa edilmesini sağlamaktadır.

EMR, hasta demografik özelliklerini, ER ve hastane başvurularını, yaralanma türlerini, ameliyat türlerini ve usullerini, YBÜ ise kabul kayıtları ile taburcu durumu gibi veri girişlerini içerir ancak tüm özellikleri bunlarla sınırlı değildir. Şu anda, bu yazılımlar vasıtası ile Suriye’de 50’den fazla hastanede veriler tutulmaktadır.

Hastane Destek Girişimi

Bu girişim, 2013 yılında EMR sistemini kurduktan kısa süre sonra, Suriye'de hastanelerin ve sağlık personelinin çalışmalarını desteklemek üzere başlatılmıştır;

  • Hastanelerin altyapılarına ve iş hacimlerine dayalı bir destek sistemi kurmak,
  • Suriye'deki hastaneleri ve sağlık personelini korumak, personele iş motivasyonu sağlamak, Suriye'de kaliteli tıbbi hizmetin sürekliliğini temin etmek için hayati önem taşımaktadır
  • Tutarlılık sağlamak için, Hastane Destek Girişimi, hastaneler için geliştirilmiş kodlama sistemi ve cerrahi çalışma hacmi (aylık başlıca ameliyatların sayısı), ana cerrahi servislerin varlığı, uzmanlaşmış cerrahi veya hastane personelinin bulunup bulunmadığı ve finansal eksikliğin dâhil edilip edilmediği gibi bazı kriterler üzerinden diğer kuruluşlar tarafından desteklenmesiyle kurulmuştur.

Ekim 2014'e kadar bu girişim, ülke çapında 50'den fazla hastaneye destek sağladı ve on binlerce hastaya hizmet vererek aylık bazda 3000'in üzerinde büyük ameliyat gerçekleştirdi. Her büyük cerrahi ameliyat 100 dolara mal olmuştur. Şu anda ise, bu girişim finansman bekliyor.