Hedeflerimiz - UOSSM Türkiye

HEDEFLERİMİZ

  1. Tıbbi Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplulukların medikal ve cerrahi kaynaklarının Suriye savaşında yaralananların ve savaş kurbanlarının tedavileri için geliştirimlesi ve erişilebilir hale getirilmesi.
  2. UOSSM organizasyonun yardım ve kalkınma projelerinin uygulanması amacıyla yurt dışındaki gönüllüler ve yurt içindeki tıbbi personelden oluşan gerekli insan kaynağının koordine edilmesi
  3. Suriye'deki tıbbi ekiplerin, milliyet, ırk veya inanç ayrımı yapmadan savaş kurbanlarının ve yaralı hastaların tedavisine en iyi şekilde cevap verebilmeleri amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesi, lojistik ve eğitim tesislerinin sağlanması.
  4. Kritik rahatsızlığı olan ve ağır yaralı hastaların komşu ülkelerde yer alan tam donanımlı sağlık merkezlerine taşınması.
  5. Hayatta kalma şartlarını ve muayene sonuçlarını iyileştirmek için, Suriye içindeki UOSSM'nin gelişmiş tıb ağı imkanlarını kullanarak ve diğer NGO'larla koordineli şekilde elektronik veri toplanması ve eğitim yoluyla saha araştırmaları yürütülmesi.