Faaliyetlerimiz - UOSSM Türkiye

Faaliyetlerimiz

Bab El Hava Hastanesi

6 adet acil müdahale odası (Genel, Yemin, Vasküler, Beyin Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Üroloji, Göz Hastalıkları ve Çene Cerrahisi), 2 Acil OR, Kan Bankası, CT Tarama ve Özel Poliklinikler.

Tıbbi Eğitim

İki eğitim merkezi: Bab El Hava'da ve Arsal'da 2000'den fazla tıp personeline, daha önce NATO'da tıbbi danışman olarak görev yapan Fransız Profesör Pitti önderliğinde, profesyonel tıbbi mankenler ve teçhizat ile birinci seviye tıbbi eğitim kursları verildi. Yakında Deraa'da aynı eğitim faaliyetleri başlatılacaktır.

our_operations_2of5_(2).png

TRAVMA HASTANELERİNİN DESTEKLENMESİ

UOSSM, ulusal çapta 120'den fazla hastanede sağlık hizmetleri ve cerrahi yönetimin sağlanması, sürekli uzmanlık komitesi değerlendirmesi, eğitim ve araştırma girişimleri ve en iyi sağlık sonuçları için gerekli tıbbi malzemelerin sağlanması gibi yardımlarla ayda 20.000'den fazla hastaya hizmet götürmektedir. 

TIBBİ MALZEMELER VE YARDIM

UOSSM, Suriye çapında yaklaşık 80 hastaneye ve 200'den fazla sağlık noktasına tıbbi sarf malzemesi dağıtımı gerçekleştirmektedir.

our_operations_3of5_(2).png
our_operations_4of5_(2).png

TEMEL SAĞLIK (OCAĞI) MERKEZLERİ

UOSSM, Suriye genelinde 16 birinci basamak sağlık merkezini (Sağlık Ocağı) desteklemektedir. Her sağlık ocağının üç kliniği vardır: çocuk hastalıkları, jinekoloji ve iç hastalıkları. Ayrıca her sağlık ocağında eczane ve laboratuvar da bulunmaktadır. UOSSM'in desteği merkez kirası, personel ücretleri, ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri ile diğer operasyonel maliyetleri içermektedir. Her merkez, sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse mümkün olmadığı altyapısı yıkılmış bölgelerde aylık 3.000-4.000 hastaya hizmet vermektedir.

PSİKO-SOSYAL DESTEK

Halep, Sarmada, Trablus ve yakında açılacak olan merkezlerde mevcut psiko-sosyal destek birimleri ile her merkezde, günlük 20-30 hastaya psiko-sosyal destek sağlıyor. Hastaların çoğu, maalesef, devam eden bombalar ve hava saldırıları nedeniyle psikolojik olarak travma geçirmekte olan çocuklardan oluşuyor. 

our_operations_5of5_(2).png
where_we_work2.jpg

1,000,000; SAĞLIK OCAKLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MUAYENE SAYISI

 
where_we_work2_(8).jpg 

1,369,000; TRAVMA HİZMETLERİNDEN DOLAYLI FAYDALANANLARIN SAYISI

 
 where_we_work2_(4).jpg

825,000; SAĞLIK OCAKLARINDAN FAYDALANANLARIN SAYISI

 
 where_we_work2_(9).jpg  

397,943; HASTANELERDEN VE AMELİYAT SONRASI BAKIM MERKEZLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISI

 where_we_work2_(5).jpg  

9,000; TIBBİ EĞİTİMLERE KATILANLARIN SAYISI

 where_we_work2_(10).jpg  

2,873; DOĞAL VEYA SEZARYEN DOĞUM SAYISI

 where_we_work2_(6).jpg  

29,000; UOSSM'İN DESTEKLEDİĞİ HASTANELERDE GERÇEKLEŞEN AMELİYAT SAYISI

 where_we_work2_(11).jpg  

1,625; PSİKO-SOSYAL EĞİTİMLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISI

 where_we_work2_(7).jpg  

128,000; RUH SAĞLIĞI VE PSİKO-SOSYAL DESTEK MERKEZLERİNDEN FAYDALANANLARIN SAYISI

   

VE SAYILAR SÜREKLİ ARTMAKTA...