SAĞLIK OCAKLARI - UOSSM Turkey

SAĞLIK OCAKLARI

UOSSM 2013 yılının başından bu yana, zarar görmüş sağlık tesislerinin yenilenmesine ve ihtiyaç olan bölgeye yeni tesis kurulması vasıtasıyla yerel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına öncülük etmiştir.

UOSSM'in ana önceliklerinden biri Suriye genelinde Temel Sağlık Hizmeti Merkezleri (TSHM) açmaktır. Bu kapsamda, bugün UOSSM 8 farklı valilikte 12 TSHM yönetmektedir.

UOSSM sağlık hizmeti merkezlerinde 2015 yılından bu yana 825,000 hastaya 1 milyondan fazla muayene hizmeti verilmiştir ki bu rakam merkez başına ortalama aylık 4000-5000 hastaya denk düşmektedir.

Her TSHM 4 ana bölüm içermektedir. Bunlar; aile hekimi, dâhiliye, kadın doğum ve jinekoloji ve pediatridir. Ek olarak her TSHM’de laboratuvar ve eczane bulunmaktadır.

Bazı TSHM’lerin diş, dermatoloji, ortopedi ve/veya psikoterapi kliniği de mevcut olabilmektedir. Bazı merkezlere ise sosyal yardım ve beslenme servisleri (özellikle çocuklarda kronik yetersiz beslenme vakalarının arttığı yerlerde) gibi yeni servisler eklenmiştir.

UOSSM, bu inisiyatifin bir parçası olarak ihtiyaç ve uygunluğa göre ilaç ve medikal sarf malzemeleriyle birlikte sağlık tesisi sayısının artmasını da desteklemektedir.

Sağlık hizmeti sağlayıcılarının kapasite geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, 2015 yılının ağustos ayında, bu merkezlerde çalışırken istenmeyen durumlara maruz kalanlar sağlık çalışanlarına Cinsiyete Dayalı Şiddet eğitimi verilmiştir.

Mobil Klinikler

  • İlk mobil klinik UOSSM tarafından 2013’de kurulmuş ve İdlib ile Hama‘nın birçok köy ve kenar mahallesinde 1 yıldan fazla hizmet vermiştir.
  • 2015 yılı başlarında, Kuzey Suriye’deki İdlib'e Cevap Projesi kapsamında; bu bölgede yurdundan olmuş insanların sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak için 4 mobil klinik içeren yeni bir proje hayata geçirilmiştir.

 

Bize Ulaşamayanlara Biz Ulaşıyoruz

2015 yılı ortalarında UOSSM, yurdundan ayrı kalmak durumunda kalan mağdur insanların sıkıntılarını bir nebze de olsun azaltmak için 6 yeni mobil kliniği faaliyete geçirdi. Her klinik tıbbi muayene, üreme sağlığı merkezi, psiko-sosyal destek servisi ve sevk hizmeti sağlamaktadır. Ek olarak, çok sayıda yaralı insana hizmet götüren ve birçok köyü kapsayan mobil bir klinik daha projeye eklenmiştir.