Suriye- UOSSM Türkiye

SURİYE

SURİYE KRİZİ

Suriye'de Sağlık Hizmetleri:

"Hayati önem arzeden sağlık hizmetleri, nitelikli sağlık görevlilerinin yurtdışına göçüyle, yerel ilaç üretiminde görülen yüzde 60'lık bir düşüşle ve buna mukabil ise yerel olarak üretilen farmasötik (ilaç) ürünlerin fiyatlarında yüzde 50'lik bir artış ile daha da bozuldu. Kriz başladığından bu yana tıbbi tesislere saldırılar devam etmektedir, bu çerçevede kamu hastanelerinin yüzde 58'i ve halk sağlığı merkezlerinin yüzde 49'u ya kısmen işlevsel ya da kapalı durumdadır. Suriye'nin kuzey kesimlerinde ise sağlık tesislerinin sadece% 36'sı kendi binalarında çalışıyor. Kriz süresince işgal edilen pek çok sağlık hizmeti kurumundan çalışanları zorla çıkarıldılar.

Sağlık hizmeti için tasarlanmamış binalarda diyabet, böbrek yetmezliği, astım, epilepsi, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hayatı tehdit eden kronik hastalıkları olan insanlar için gerekli ilaçlara ve imkanlara erişim mümkün olmamaktadır. Kadın doğum uzmanları da dahil olmak üzere yetenekli doğum görevlilerinde de ciddi bir eksiklikle karşı karşıya bulunulmaktadır.

Hamile olan ve dığuma yönelik desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 300.000 kadına bakım vermede büyük engeller olduğu gibi, birinci basamak sağlık kuruluşlarının sadece yüzde 10'u temel zihinsel sağlık hizmetleri sunabilmektedir. Zihinsel sağlık bakımı isteyen insanların sayısı, özellikle de depresyon, kaygı, psikoz ve stresle ilgili koşullardan muzdarip olanlar artmaktadır. "Halihazırdaki tahminlere göre Suriye'de 600.000 kişi ciddi zihinsel hastalıklarla yaşıyor "- UNOCHA

Suriye'de, özellikle rejime muhalef grupların kontrolündeki bölgelerde, sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi, Suriye'deki sağlık krizine yönelik güçlü bir yönetişim ve stratejik planlamanın yokluğunu ortaya koyuyor. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan da belirgindir:

  • Sağlık sisteminin geliştirilmesi üzerinde çalışmayı kenara itmek pahasına çabuk elde edilecek sonuçlara ve kısa vadeli hedeflere odaklanan zayıf stratejik planlama
  • Genellikle eksik, hatalı veya gereksiz bilgilere dayalı olarak sağlanan tıbbi kaynakların ihtiyacı ya da kapasitesi olmayan kuruluşların desteklenmesi suretiyle dengesiz dağılımı 
  • Zayıf ve / veya yetersiz sağlık hizmetleri sunulması ve nüfus içindeki ölüm oranlarının artırılması
  • Doktor göçü ile sağlık sektöründeki yetişmiş personel krizinin derinleşmesi


Bilgi, herhangi bir stratejik planlama sürecinin temel taşı olarak düşünülür. Doğru ve sistemli bilgi kaynağı olmaksızın, doğru değerlendirme ve analiz elde edilemez. Tek ve somut bir bilgi kaynağının yokluğunda, tıbbi yardım organizasyonları sıklıkla kendilerini stratejik olarak işletmek veya planlamak için doğru ve güncel bilgilere duyulan ihtiyaç ile örneklenen büyük zorluklarla karşılaşırlar. Bu nedenle, Tıbbi Bakım ve Yardım Kuruluşları Birliği (UOSSM) ve Kıtalar Arası Doktorlar (PAC), Suriye Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) da dahil olmak üzere bçlgede çalışan diğer organizasyonlar ile işbirliği içinde, sistematik bir veri toplama süreci başlatma girişimini üstlendi. Bu girişim Suriye Göçmen Tıp Birliği (SEMA) ve yerel Sağlık Müdürlükleri tarafından da desteklenmektedir.

 

Suriye'deki durum umutsuz:

Suriyedeki kriz, bugün dünyadaki en karmaşık ve dinamik insani krizlerden biridir. Mart 2011'den bu yana, çeyrek milyondan fazla Suriyeli öldürüldü ve bir milyondan fazlası yaralandı. 4,8 milyon Suriyeli ülkesini terk etmeye zorlandı ve 6,5 milyon kişi de ülke içinde göç etti. Bu durum, Suriye'yi küresel ölçekte en büyük göçün yaşandığı kriz yapmaktadır.


2016'da, 6 milyon çocuk da dahil olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu rakamın 500.000'e yakını kuşatılmış bölgede olmak üzere, 4,6 milyon insan ulaşılması zor alanlardadır.


Mevcut rakamlara göre, Suriye'de ve civarında okula gidemeyen 2,7 milyon çocuk da dahil olmak üzere 5,7 milyon çocuğun eğitim desteğine ihtiyacı varken, 11.5 milyon Suriyeli sağlık yardımına, 13.5 milyon kişi korunmaya ve 12.1 milyon kişi suya ve hıfzısıhhaya ihtiyaç duymaktadır. 1,5 milyondan fazla kişi barınak ve ev eşyalarına ihtiyaç duyuyorken, yaklaşık 2,48 milyon insan güvensiz gıda tehdidiyle karşı karşıyadır.


Suriye'nin kalkınma durumu neredeyse 40 yıl geriledi. Beş Suriyeli’den dördü yoksulluk içinde yaşıyor. 2011'de krizin başlamasından beri, 2 milyondan fazla çocuğun okuldan ayrılmasıyla beraber okula devam oranı yüzde 50’den fazla düşerken, Suriyelilerin ortalama yaşam süresi 20 yıldan fazla azaldı. Suriye, 12 Milenyum Kalkınma Hedefi göstergelerinin tamamında tersine döndü. Suriye ekonomisi, 2011 yılından bu yana, yaklaşık yüzde 40 oranında daralmış ve bu durum Suriyelilerin çoğunluğunun geçim kaynaklarını kaybetmesine neden olmuştur.


Suriye'de yardıma ihtiyaç duyan insanlara insani yardım erişimi, uluslararası hukuka, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna aykırı olarak, süregelen çatışmalar, sınırların değişmesi, idari ve bürokratik engeller, erişim güzergâhlarındaki şiddet ve genel güvenlik endişeleri nedeniyle sınırlı kalmaktadır. 27 Şubat 2016'dan beri, düşmanlıkların durdurulması hoş karşılanıyor ve geçici bir yardım sağlıyorsa da, kuşatılmış ve ulaşılması zor alanlarda düzenli ve sürekli yardıma ihtiyaç var.
Suriyelilerin, sığınma talebinde bulunmak da dahil olmak üzere, güvenli alan bulmaları giderek daha da zorlaşıyor. Bu zorluklar, yeni gelen kayıtlı mültecilerin sayısının ve uluslararası korumaya erişme olanaklarının belirgin bir şekilde düşmesine neden olmuştur.
(UNOCHA, 2016)

UOSSM International nasıl fark oluşturmaktadır:


Suriye'de yardıma erişimi olmayan kişilere destek verip, onlara tıbbi bakım ve insani yardım sağlamaktayız.
Hastane desteğimiz, temel sağlık merkezleri, mobil klinikler, psiko-sosyal destek hizmetleri, tıbbi eğitim ve tıbbi malzemelerin dağıtımı yoluyla hayatlar kurtarıyor ve yaşamları daha iyi duruma getiriyoruz.

Nasıl yardım edebilirsin:
Lütfen, bağışta bulunarak, gönüllü olup zamanınızı ayırarak veya basit kelimelerle yaptıklarımızı çevrenize yayarak çabalarımıza katılın.