Ne Yapıyoruz - UOSSM Türkiye

Ne Yapıyoruz

2012 yılından bu yana, UOSSM Uluslararası, Suriye'de, Türkiye'de ve Lübnan'da bulunan, Suriye krizden etkilenen onbinlerce kişiye tıbbi yardım ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. Bu çerçevede, en büyük başarılarımızdan biri, Kuzey Suriye'deki en büyük hastane olan Ban El Hava Hastanesinin kurulması ve işletilmesidir.

Hedeflerimiz:

(1) Sağlık alanında hizmet veren STK'ları ve toplulukları kendi tıbbi ve cerrahi imkanlarından faydalanmak için harekete geçirmek ve Suriye savaşı nedeniyle yaralanan ve mağdur duruma düşenlerin tedavisinde erişilebilir hale getirmek.

(2) UOSSM'ın tüm dünyadaki alt kuruluşları, yardım ve geliştirme projelerini hayata geçirmek için bütün dünyadaki gönüllülerin ve sağlık personelinin ihtiyaç duyulan kaynaklarını temin etmesini koordine eder.

(3) Suriye'deki tıbbi personel vasıtasıyla lojistik yardım ve eğitim tesisleri kurmak ve etnik köken, ırk veya dine bakmaksızın yaralıların ve savaş mağdurlarının tıbbi hizmete ulaşma imkanının geliştirilmesine yardımcı olmak.

(4) Suriye'de tedavi imkanı kalmayan ağır hastaları tahliye etmek ve komşu ülkelerdeki iyi donanımlı sağlık merkezlerine yönlendirmek.

(5) Diğer STK'lar ve UOSSM'nin halihazırda Suriye'deki geniş tıbbi ağı ile koordinasyon içinde eğitim, öğretim ile elektronik veri toplama yöntemleri kullanarak sağlık hizmetlerinin iyileştirimesi için çalışmak.

İşimiz

  • Birinci basamak sağlık hizmetleri, travma bakımı ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunmak
  • Tıp, tıbbi malzeme ve işletme giderleri ile klinikleri ve hastaneleri desteklemek
  • Savaş kurbanlarına yönlenen beşeri sermayeyi ve tıp uygulayıcılarını eğitmek, geliştirmek ve desteklemek
  • Sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini, miktarını ve çeşitlerini iyileştirmek için veri toplamak
  • Yardımların yardıma muhtaç kişilere ulaşmasını sağlamak için ortak kuruluşlarla koordinasyon kurmak
  • Uluslararası hükümetleri, uluslararası organları ve halkı destek için bilgilendirmek

Nerede Çalıştık

UOSSM, Suriye ve mücavir ülkelerde yardıma ihtiyaç duyan Suriyeli insanlara tıbbi yardım ve insani yardım sağlamaktadır. Buna ek olarak, UOSSM, Suriye'ye komşu ülkelerdeki tıbbi çalışmaları da koordine etmekte, silahlı çatışmalardan etkilenen bölgelere ulaşmak için karmaşık lojistik ağlar oluşturmakta ve etkilenen bölgelerdeki hastaneler ve klinikler için standartlar belirlemektedir. Programlarımız Gaziantep/Türkiye'de bulunan UOSSM merkez ofisi tarafından yönetiliyor ve şu anda Suriye'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde 1500'den fazla çalışanımız bulunmaktadır.

Dünya Çapında Çalışmalarımız

  • Medikal profesyonelleri ve destekçileri bilgilendirerek farkındalığı artırmak ve maddi yardım toplamak
  • Hastanelerden ve şirketlerden tedarik edilen tıbbi malzemeyi ve teçhizatı Suriye'ye göndermek
  • Diğer hayır kurumları ile proje yönetimi ve bağış toplama alanlarında ortaklık kurmak
  • Diğer uluslararası kuruluşlar ve tıbbi organizasyonlar ile tıbbi misyonları koordine etmek

UOSSM, üyeleri ve uluslararası insani yardım organizasyonları ile diğer olası ortaklar arasında ortaklık ve işbirliğinin geliştirilmesinin teşvik edilmesini ve bunu sağlamak için de ortak tıbbi yardım projelerinin uygulanmasını amaçlamaktadır. 

where_we_work1.jpg