BİZ KİMİZ - UOSSM Türkiye

BİZ KİMİZ

UOSSM Türkiye

Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği (Türkiye) (UOSSM Türkiye) bağımsız, kâr amacı gütmeyen, herhangi bir devletle bağlantısı olmayan, tıp alanında uzmanlaşmış bir yardım kuruluşudur. UOSSM vatandaşlık, etnik köken, cinsiyet, din veya siyasi aidiyetten bağımsız olarak krizlerden etkilenen insanların ve toplumların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve refahını desteklemek için kurulmuştur.

UOSSM kurulduğunda ortaya konulan, ihtiyaç içinde olan insanlara kaliteli tıbbi bakım ve yardım sağlamak, misyonunu yerine getirmek için doktorlar, sağlık uzmanları ve diğer profesyonellerden oluşan profesyonel bir ağ ile birlikte yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

UOSSM – Türkiye, 2012 yılından bu yana bölgede yaşanan krizlerden etkilenen Suriyeli insanlara/sığınmacılara tıbbi ve insani yardım ulaştıran ve 2017 yılı itibariyle merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Kuruluşları Birliğinin (UOSSM-International) üyesidir.

Vizyonumuz

Herkesin iyi yaşam, sağlık ve mutluluk hakkına sahip olduğu bir dünyaya inanıyoruz.

 

Görevimiz

Vatandaşlığa, etnik kökene, cinsiyete, dine veya siyasi tarafgirliğine bakılmaksızın, halihazırda insani afetlerden etkilenen toplulukların ve gelecekte muhtemel etkilenecek

 toplulukların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını ve refahını destekleyen projeler hayata geçirmek ve bunları finanse etmek için gayret gösteriyoruz.

 

Değerlerimiz

our-values.png

1- Denetime Açık Olma: Ölçülebilir sonuçlar elde etmek için kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik ahlaki görev ve sorumluluğumuzun farkındayız. - Dolayısıyla, destekçilerimize, ortaklarımıza ve her şeyden önce halkımıza şeffaf ve hesap verebilir olmayı umursuyoruz.

2- Bütünlük: Edindiğimiz kaynakları en iyi şekilde değerlendiriyoruz ve yaptığımız her şeyde en yüksek kişisel dürüstlük, etik davranış ve adalet standartlarına uymaya gayret ediyoruz. Başarılarımız neticesinde örnek gösteriliyoruz ve her zaman halkın yararına hareket etmeyi şiar ediniyoruz.

3- Tarafsızlık: İnsanlara yönelik çalışmalarımızda tıbbı etik çerçevesinde tarafsızlık taahhüt ediyoruz. Milliyet, etnik köken, cinsiyet, din veya siyasi aidiyetten bağımsız olarak, ihtiyaç sahibi herkese yardımcı oluyoruz.

4- Güven: Birbirimize saygı duyuyoruz ve temel insan haklarına değer veriyoruz. İlişkilerimizde elde ettiğimiz güven çerçevesinde üzerimize düşeni ve insanlarla aramızda oluşan güven bağını korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

5- İstek: Uluslararası ilkeler ve insani standartlar tarafından belirlenen hizmeti en yüksek kalitede sunmayı taahhüt ediyoruz. 

 

Nerede Çalışıyoruz: 

Faaliyetlerimiz ve programlarımız, Gaziantep'teki merkez ofisimiz tarafından yönetilmekte ve aşağıdaki bölgelerde bulunan 1400'den fazla çalışanımız tarafından deruhte edilmektedir;

Türkiye Bölgesi: Gaziantep, Ankara ve Hatay'dan oluşmaktadır.

Kuzey Suriye Bölgesi:  İdlib ve Halep üzere Suriye'nin Kuzey batı bölgelerinden oluşuyor.

 

Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Organizasyonları Birliği (Türkiye) (UOSSM Türkiye) bağımsız, kâr amacı gütmeyen, herhangi bir devletle bağlantısı olmayan, tıp alanında uzmanlaşmış bir yardım kuruluşudur.  UOSSM vatandaşlık, etnik köken, cinsiyet, din veya siyasi aidiyetten bağımsız olarak krizlerden etkilenen insanların ve toplumların sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve refahını desteklemek için kurulmuştur.

UOSSM kurulduğunda ortaya konulan, ihtiyaç içinde olan insanlara kaliteli tıbbi bakım ve yardım sağlamak, misyonunu yerine getirmek için doktorlar, sağlık uzmanları ve diğer profesyonellerden oluşan profesyonel bir ağ ile birlikte yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

UOSSM – Türkiye, 2012 yılından bu yana bölgede yaşanan krizlerden etkilenen Suriyeli insanlara/sığınmacılara tıbbi ve insani yardım ulaştıran ve 2017 yılı itibariyle merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Tıbbi ve İnsani Yardım Kuruluşları Birliğinin (UOSSM-International) üyesidir.